روزم سیاه نیست!

 

چون ابر سپیدی کو دَوَد این سو و آن سو روز و شب بی قصد باریدن.

مثل آن ابری که تشنه بهر بارانش به صحرا

هم نیارد رو به یزدان دست

روزم سپید است!

آرش

٢٢/۶/٨٨

آزاد و سربلند باشید.

/ 8 نظر / 6 بازدید
هاله

گاهی آنقدر واقعیت داری که پیشانیم به یک تکه ابر سجده می برد ..

هاله

چيست در بازي آن ابر سپيد روي اين آبي آرام بلند كه ترا مي برد اينگونه به ژرفاي خيال

مونالیزا

این روز ها شادم/شادم/که میگذرند/این روز ها............نورانی امیدوار[نیشخند]

M e h d i

روز و شب این سو و آن سو، نه پي گمشده... براي فراموش كردن گمشده... ~

[عصبانیaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M e h d i

اين سلاخ خانه و اين ساطور و اين قرباني و ...

علیرضا

تو گفتی از سپیدی وه چه آوازی است وه چه پروازیست

میخک

باریدن به ابر و باران نیاز ندارد گاهی باریدن از چشم هم زاییده می شود . موفق باشی . خوشحال میشم به من هم سربزنی