یادش به خیر  دهه 80 .یاد همه خاطرات صریح و آدمای نابش به خیر. چقد زود دیر شد . ناراحت

دستم اگر ز نو مشغول کار شود
قلبم دِگر زیر بار نمیرود
آن عابرم میانِ درندگان که تند
جز از برای زیستن نمیدَوَد.
آرش عبدا...زاده

/ 3 نظر / 15 بازدید
M e h d i

مشترکیم... !

ابي

يادش بخير

hezar bahar

ياد باد آن روزگاران ياد باد!